Maak een afspraak: 016 29 31 31

Orthodontie

Wat is orthodontie?

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren bij middel van beugels, van de stand van de tanden in de kaken.

 

Doel van een orthodontische behandeling

Een mooie lach is doel nummer één van een ortho-behandeling. Kinderen uitgelachen omwille van drakulatanden, konijnetanden en heel wat ander minder fraais verlangen naar de behandeling. Beetje bij beetje verdwijnt de schuchterheid en bloeien ze open, vinden zichzelf en durven weer te lachen. 

Orthodontie is slechts in bepaalde gevallen nodig om goed te functioneren. En in die gevallen is soms een samenwerking met een kaakchirurg nodig. 

Rechte tanden maakt het poetsen gemakkelijker en dat is een wezenlijk voordeel. 

 

Verschilt Orthodontie voor volwassenen van Orthodontie voor kinderen?

Er is wel degelijk een verschil tussen beide. Bij kinderen is er nog heel wat groei te verwachten. Men kan dan ook daarop inspelen. Vlak voor het begin van de groeispurt is het ideale moment om de eigenlijke ortho-behandeling te beginnen. Voorbereidend werk kan aangevat worden vanaf de leeftid van 7 à 8 jaar zoals bv het verbreden van de bovenkaak (zie vlinderbeugel). In bepaalde gevallen kan men dan de groei van de kaken begeleiden. Bij volwassenen is er uiteraard geen groei meer. Groeibegeleiding is daardoor uitgesloten. Wil men toch de kaakverhoudingen verbeteren dan moet men samenwerken met de kaakchirurg. Er zijn de "grote operaties" zoals de onderkaak naar voor of naar achter zetten. Deze ingrepen moeten zeer goed voorbereid worden en vragen overleg met en ondersteuning van de patient. Er zijn de "kleine ingrepen" die een orthodontische behandeling met blokjes bij volwassenen flink kunnen vooruit helpen. Bollard ankers in de bovenkaak om de boventanden achteruit te schuiven  en een chirurgisch geassisteerde verbreding van de bovenkaak (TPD) zijn de voornaamste. (zie ook onder "soorten beugels" en "orthodontie en chirurgie")

Bovendien heeft het gebit van volwassenen dikwijls een geschiedenis. Deze geschiedenis kan de ortho-behandeling bemoeilijken, vertragen. Niet alle doelstellingen zijn haalbaar en dikwijls zijn compromissen noodzakelijk. 

 

Orthodontie en chirurgie

We maken best een onderscheid tussen:

Wanneer naar de orthodontist?

Er zijn 3 momenten

  1. Jonge kinderen vanaf 7 1/2 jaar tot 8 1/2 jaar.
    1. Korte behandeling om kleine  problemen op te lossen maar vooral om de bovenkaak te verbreden als voorbereiding op de latere orthodontische behandeling met blokjes. (zie Vlinderbeugel)
  2. Als alle melktanden uitgevallen zijn en de definitieve tanden er zijn en liefst vlak voor het begin van de groeispurt: behandeling met blokjes.
  3. Als volwassene kan men ook nog een orthobehandeling beginnen.